# جدول_عملکرد_اموزشی_بیماریهای_واگیر

جدول عملکرد اموزشی بیماریهای واگیر

عملکرد آموزش واحد بیماریهای واگیر در سال 7 ماهه سال 88 محل برگزاری برنامه آموزشی زمان اجرا واحدهای همکار گروه هدف عنوان آموزش ردیف شهرداری 14/2/88   بیماریها + شهرداری پرسنل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید