جدول عملکرد اموزشی بیماریهای واگیر

عملکرد آموزش واحد بیماریهای واگیر در سال 7 ماهه سال 88 محل برگزاری برنامه آموزشی زمان اجرا واحدهای همکار گروه هدف عنوان آموزش ردیف شهرداری 14/2/88   بیماریها + شهرداری پرسنل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
5 پست
مرداد 89
2 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
اداری
1 پست
عمکرد
1 پست
مرگ
1 پست
واکسن
1 پست
گزیدگی
1 پست
هاری
1 پست
کبد
1 پست
هپاتیت_a
1 پست
تب
1 پست
وبا
1 پست
التور
1 پست
بیماری
1 پست
خـــــون
1 پست
تغذیه
3 پست
شپش
1 پست
سل
1 پست
میکروب
1 پست
ویروس
1 پست
انتقاد
1 پست
روز
1 پست
ماما
1 پست
سیگار
1 پست
دخانیات
1 پست
bmi
1 پست
جذام
1 پست
سیستمیک
1 پست
دیابت
2 پست
عملکرد
2 پست
قلب_سالم
1 پست
سهم
1 پست
هجرت_3
2 پست
اقدامات
1 پست