گزارش عملکرد روز جهانی دیابت
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۳   کلمات کلیدی: دیابت ،عملکرد

عملکرد روز جهانی دیابت


گزارش عملکرد روز جهانی دیابت

(23 آبان ماه)سال 1389 شهرستان آمل

- تشکیل جلسه هماهنگی با حضوراعضای جلسه درروزپنج شنبه مورخ13/8/89

 

 

 -سخنرانی دکتر بابایی در اداره گاز مورخ22/8/89

- سخنرانی دکتر حسینی نسب درشهرداری مورخ24/8/89

- سخنرانی دکتر مرشد دردانشکده توحید مورخ24/8/89

- برپایی چا درآموزشی دردادگستری همراه بااندازه گیری فشارخون -وزن- ومحاسبه BMIبرای68 نفرواندازه گیری تست قند خون برای 41 نفر مورخ23/8/89

- برپایی نمایشگاه دیابت دربیمارستان امام رضا همراه بااندازه گیری فشارخون -وزن- ومحاسبهBMI برای65 نفرهمراه با توزیع تراکت آموزشی مورخ25/8/89

- برپایی نمایشگاه دیابت درخانه بهداشت قلعه کش همراه با سخنرانی دکتر رمضانی  مورخ89/8/27 همراه با اهداء جوایز به بیماران فعال به همت بهورز خانم شاکری

- تشکیل جلسه هماهنگی واحد بیماریهای غیر واگیر ومسئولین بخش دیابت بیمارستان امام رضا و17 شهریوربا مسئولین مرکز بهداشتی درمانی شهری نبوت درمرکز نبوت جهت بهبود وتسریع روند ارجاع بیماران دیابتی برای تعیین عوارض (البته قابل ذکر است مرکز بهداشتی درمانی شهری نبوت به صورت داوطلبانه از مرداد ماه 89 شروع به غربالگری دیابت وفشارخون در جمعیت بالای 30 سال تحت پوشش ، نموده است ) .

- برگزاری کلاس آموزشی جهت رابطین بهداشتی مراکز همراه  با pretest   وPost test  درمراکز بهداشتی درمانی (7467 مورخ2/8/89

- سخنرانی دکتر یزدانیار در مدرسه راهنمایی دخترانه هندوکلا جهت دانش آموزان ووالدین آنها مورخ25/8/89

- سخنرانی دکترکاردر در دبیرستان حضرت معصومه (س) وسطی کلا مورخ23/8/89

- سخنرانی دکترپورفلاح در دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی درازان مورخ18/8/89

- سخنرانی دکترصا دقی در مدرسه راهنمایی حاج منصور اقدسی رشکلا همراه  با pretest   وPost test و نمایشگاه دیابت

- سخنرانی دکتر مرشد در مجتمع آموزشی وپرورشی شهید رمضانی محمداباد همراه با نما یش فیلم مورخ18/8/89

- سخنرانی دکتر مرشد در مدرسه راهنمایی پسرانه شهداء رزکه مورخ18/8/89

- سخنرانی دکتر یگانه در دبیرستان کلامرزی درویش خیل مورخ18/8/89

- برگزاری همایش پیاده روی خا نوادگی درروستای بوران همراه با اهداء جوایزروز جمعه مورخ21/8/89

- سخنرانی دکتررضایی جهت اولیاء  دانش آموزان در مدرسه باقر یوسفیان قرق مورخ

89/8/18

- سخنرانی دکتر خسروی در دبیرستان پسرانه حاج فضلی امام زاده عبدالله مورخ

 89/8/24  

-سخنرانی دکتر صمیمی در دبیرستان دخترانه نرجس مورخ24/8/89

- سخنرانی دکتر معتقدی در مدرسه راهنمایی دخترانه شهید حداد کمانگرکلای دشت سر مورخ25/8/89

- سخنرانی دکتر رمضانی در مدرسه راهنمایی پسرانه شهید مقدس قلعه کش همراه  با pretest   وPost test و مسابقه نقاشی مورخ23/8/89

- برگزاری همایش پیاده روی خا نوادگی درروستای میله فیروزکلا مورخ24/8/89

- سخنرانی دکترقدیر در دبیرستان دخترانه خدیجه کبری (س )مورخ 3/9/89

- توزیع تراکت آموزشی توسط رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی شهری مطهری ،شهید بهشتی ومراکز روستایی امامت ودرازان در سطح جامعه

-درج شعار در سربرگ نامه های کلیه ادارات درهفته دیابت (شماره 7984مورخه

89/8/19        )

-مکاتبه با مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت در زمینه برگزاری کلاس آموزشی برای جمعیت تحت پوشش (شماره 2558 مورخه20/8/89) همراه باارسال پمفلت بهداشتی